Spotkanie PKK

30.03.2015 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie Południowego Klastra Kolejowego.

Podczas spotkania Wiceprezes Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy dr hab. Marek Jabłoński zaprezentuje nastepujące kwestie:

1) wnioski z Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej w dniach 24-26.03

2) Omówienie projektów unijnych z nowej perspektywy 2015-2020 (COSME, S2R)

3) Przedstawienie draftu projektu dla COSME

4) Przedstawienie matrycy S2R (IP1-IP4)

5) Rozporządzenie COSME

6) Omówienie konkursu POIR _klastry kluczowe, konkurs PARP

7) Matryca kompetencji_PKK

 

Miejsce:

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Sp. z o.o.

 ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

 

Zapraszamy!

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583