PKK na InnoTrans

 

Od 21 do 23 września Południowy Klaster Kolejowy zagościł na InoTrans2016 w Berlinie.

21 września członkowie Zarządu Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy wręczyli Europejskie Certyfikaty ERCI  zwycięzcom konkursu „Lider Innowacji w Transporcie Kolejowym 2016”.  Nagrodzone polskie podmioty to: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. z siedzibą  w Krakowie  oraz  Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej z Gliwic. Natomiast 23 września Zarząd PKK wziął udział w zebraniu komitetu sterującego ERCI.

 

Witamy ponownie!

AUTOR: Katarzyna Bornikowska | 2016-05-06 14:27:03

Szanowni Państwo, wracamy do żywych!

Polecamy się na Facebooku: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePoludniowyKlasterKolejowy/

oraz na Twitterze: https://twitter.com/KlasterKolejowy

i zapraszamy do Klastra!

BcnRail 2015 - nagrody ERCI Inno­va­tion Awards!

AUTOR: Izabela Skowronek | 2015-11-20 15:52:46

W dniach 17-19.11.2015r.  odbyły sięw Barcelonie targi dla transportu kolejowego  BcnRail 2015 , w których uczestniczył Południowy Klaster Kolejowy.

Podczas targów wręczone zostały nagrody ERCI Inno­va­tion Awards dla naj­bar­dziej inno­wa­cyjnej firmy kole­jowej w Euro­pie, organizatorem konkursu była sieć euro­pej­skich kla­strów kole­jo­wych Euro­pean Rail­way Clu­ster Ini­tia­tive.

W tego­rocz­nej, pierw­szej edy­cji kon­kursu, nagro­dzona została Spółka NEWAG S.A. za pro­jekt “Pierw­sza w Euro­pie pol­ska 6-osiowa elek­tryczna loko­mo­tywa wie­lo­sys­te­mowa dla cięż­kich skła­dów towa­ro­wych zgodna z TSI”.

Spółka NEWAG S.A. została rekomendowana do konkursu przez Zarząd Południowego Klastra Kolejowego - dr hab. inż. Marka Jabłońskiego-Prezes Południowego Klastra Kolejowego, oraz dr inż. Adama Jabłońskiego – Wiceprezes Południowego Klastra Kolejowego.

Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie  na http://www.bcnrail.com/en/

Więcej informacji o: NEWAG S.A. Europejskim Liderem Innowacji 2015 http://www.newag.pl/newag-s-europejskim-liderem-innowacji-2015/

03.11.2015 Spotkanie Członków Południowego Klastra Kolejowego

AUTOR: Izabela Skowronek | 2015-11-09 12:27:10

Dnia 03.11.2015 r odbyło się spotkanie Członków Południowego Klastra Kolejowego.

Podczas spotkania omówiono:

1. Udział PKK w konkursie o status Krajowego Klastera Kluczowego (KKK).

2. Strategię rozwoju PKK na lata 2015-2020.

3. Programy dofinansowujące w ramach działań PKK.

4. Aspekty technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem Platformy Technologicznej.

5. Trwałości źródła finansowania PKK.

Serdecznie dziękujemy za udzaił w spotkaniu.

Zaproszenie na spotkanie Członków PKK

AUTOR: Izabela Skowronek | 2015-11-09 12:15:18

Zarząd Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy zaprasza Członków Klastra na zebranie, które odbędzie się 3 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Euro-Centrum przy ulicy Ligockiej 103 w Katowicach.

Podczas spotkania chcielibyśmy omówić strategię najbliższych działań oraz przybliżyć Państwu dalszą perspektywę funkcjonowania Klastra.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583