Międzynarodowa Konferencja

Innowacje i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Zarządzanie i technika

 

Miejsce:

Qubus Hotel Katowice

ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

1.12.2016r. Raut od godz. 18:00 w restauracji hotelowej

2.12.2016r. Konferencja od godz. 10:00 - Sala Diamentowa

 

Czas trwania:

1.12.2016r. Raut od godz. 18:00 w restauracji hotelowej

2.12.2016r. Konferencja od godz. 10:00 - Sala Diamentowa

 

Zakres tematyczny/przebieg:

 

1.12.2016

Polsko-niemiecki raut zacznie się o godz. 18.00 w restauracji w hotelu Qubus.

Uczestnicy wezmą udział w uroczystej kolacji, gdzie toczone będą kuluarowe rozmowy na temat swoich doświadczeń branżowych, Misji Gospodarczej oraz dalszej współpracy polsko-niemieckiej.

Dzień później 2.12.2016 odbędzie się konferencja (godz. 10.00 - 15.00).

Godz.

Temat

Prelegenci

10.00 – 10.10

Oficjalne otwarcie i powitanie uczestników

Frank Hübner

BTS Rail Saxony, Dresden

 

Profesor nadzwyczajny

                   dr hab. inż.  Marek Jabłoński

Prezes Południowego Klastra Kolejowego, Katowice

 

Profesor nadzwyczajny

dr hab. inż.  Adam Jabłoński

Wiceprezes Południowego Klastra Kolejowego, Katowice

10.10 – 10.30

Wsparcie techniczne dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Profesor nadzwyczajny

dr hab. inż.   Andrzej Białas

Institute EMAG,  Katowice

10.30 – 10.50

Wprowadzenie systemu wideo poprzez monitorowanie pojazdów kolejowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa

 (niemiecki przedstawiciel)

Thomas Hahne

Leitung Vertrieb/Prokura

AviRail Systems GmbH, Freital

10.50 – 11.10

Województwo śląskie – potencjały rozwoju sektora kolejowego

dr hab. inż.  Adam Jabłoński

Południowy Klaster Kolejowy,  Katowice

OTTIMA plus Sp.z o.o.,  Katowice

11.10 – 11.30

Najlepsze praktyki w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych przewozów pasażerskich

(niemiecki przedstawiciel)

Robert Lehmann

Geschäftsführer

Railmaint GmbH, Delitzsch

11.30 – 11.50

Przerwa kawowa

11.50 – 12.10

Jak praktycznie realizować Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa dla wyceny i oceny ryzyka oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009– (polscy przedstawiciele)

Profesor nadzwyczajny

dr hab. inż.  Marek Jabłoński,

Południowy Klaster Kolejowy,  Katowice

OTTIMA plus Sp.z o.o.,  Katowice

12.10 –12.30

Ocena ryzyka w sygnalizacji świetlnej według DIN VDE V 0831/1001

(niemiecki przedstawiciel)

Dr. Martin Sommer

Project Manager

Kompetenzzentrum Bahnsicherungstechnik CERSS

12.30 – 12.50

Zarządzanie ryzykiem w procesie dopuszczenia materiałów, urządzeń i technologii do stosowania w infrastrukturze kolejowej

Michał Zięcina

Departament Bezpieczeństwa-Wicedyrektor

PKP PLK SA - Zarządzanie Infrastrukturą

12.50 – 13.10

Tworzenie przewagi konkurencyjnej  poprzez udoskonalenie  właściwości  podzespołów RAMS/LCC

(niemiecki przedstawiciel)

Hannes Große

Knorr-Bremse GmbH, Systeme für Schienenfahrzeuge, München

13.10 – 14.00

Lunch

14.00 – 15.00

Dyskusja

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583