Spotkanie warsztatowe członków PKK

AUTOR: Michał Bachleda | 2015-01-20 15:26:12

W dniu 20 stycznia 2015 r., w sali konferencyjnej EUROCENTRUM w Katowicach odbyło się spotkanie warsztatowe członków Południowego Klastra Kolejowego. Podczas pierwszej części skupiono się na tematach związanych z bieżącą działalnością Klastra, a przede wszystkim przyszłościowej działalności organizacji. Zdefinionwano tematy i utworzono grupy robocze, w których członkowie zamierzają rozwijać swoją konkurencyjność, współpracować w zakresie opracowywania nowych rozwiązań. Są to:

- Telematyka- liderem grupy jest Stowarzyszenie Telematyki Transportu,
- Tabor kolejowy- na razie nie wyłoniono lidera grupy,
- Energetyka i efektywność energetyczna- liderem grupy jest Instytut EMAG,
- Infrastruktura linii kolejowych- na razie nie wyłoniono lidera grupy, nie zgłosili się jeszcze członkowie do prac w tym zakresie,
- Bezpieczeństwo- liderem grupy jest Ottima plus Sp. z o. o.,
- Systemy IT- liderem jest Max Elektronik S. A.,
- Inżynieria materiałowa- liderem grupy jest Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej Polityki Śląskiej.

Grupy robocze mają charakter otwarty, zatem zapraszamy pozostałych członków do prac w powołanych grupach. Istnieje także możliwość powołania nowej grupy roboczej dla innych tematyk.

W dalszej części przedstawiono również ideę i zasady funkcjonowania Platformy Technologicznej Railplus, jak obsługiwać praktycznie jej interfejs oraz planowane działania rozwojowe.

W drugiej części przedstawiciel firmy Grantus przedstawił nową perspektywę finansowania „środków unijnych” na lata 2015 – 2020. Omówiono programy jakie będą funkcjonować w najbliższych latach, ich specyfikę i możliwości. Dla członków Klastra perspektywa ta wygląda szczególnie interesująco, a żywa dyskusja jaka wywiązała się w trakcie tej części spotkania, świadczy o wadze tego aspektu funkcjonowania firm i podmiotów działających w branży kolejowej, niezależnie od ich wielkości i formy.

Zależy nam, aby spotkania takie jak to zwiększały potencjał wiedzy i możliwości członków PKK. Liczymy, że dzisiejsze spełniło te oczekiwania i jednocześnie zainspirowało do dalszych działań i pomysłów.

Spotkanie członków Klastra - 20 stycznia 2015 r.!

AUTOR: Michał Bachleda | 2015-01-09 08:46:56

Szanowni Państwo,

W imieniu całego zespołu Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku!!J

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 stycznia w Katowicach, w Euro Centrum (budynek nr 3),  w godzinach 10:00 -12:00.

Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić Państwu możliwości wynikające z nowej perspektywy finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz omówić projekty, które wpisują się w obszar działalności Klastra i jego członków.

Ponadto, podczas spotkania zostaną powołane grupy robocze - do realizacji innowacyjnych projektów i zadań  wynikających z działalności Klastra. Do każdej grupy zostanie powołany koordynator.

Obecna perspektywa finansowa, a  także realizowane i planowane inicjatywy stwarzają przestrzeń dla dalszego rozwoju Klastra. Liczymy na Państwa aktywną współpracę oraz obecność na najbliższym spotkaniu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 16 stycznia.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Zespół Klastra

Wesołych Świąt!

AUTOR: Michał Bachleda | 23.12.2014

Spotkanie członków Stowarzyszenia 11 grudnia 2014 r.

AUTOR: Michał Bachleda | 2014-12-12 13:41:36

W dniu 11 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy. Po powitaniu uczestników przez Zarząd Stowarzyszenia, Wiceprezes dr hab. inż. Marek Jabłoński wraz z Prezesem dr inż. Adamem Jabłońskim przedstawili program spotkania i zaprezentowali perspektywy rozwoju PKK, możliwości finansowania sektora kolejowego w latach 2015 – 2020, przykłady problemów i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój branży a także samą idę Klastrów.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie Laureatów konkursu Lider Innowacji w transporcie kolejowym 2014, którymi w tegorocznej edycji zostali: Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie i Max Elektronik S.A. z Zielonej Góry. Certyfikaty wręczył prof. Jerzy Mikulski- przewodniczący Rady Klastra.

Teresa Cent- Dyrektor Sprzedaży Max Elektronik w krótkiej prezentacji opisała działania firmy i realizowane cele, następnie o osiągnięciach Instytutu Metali Nieżelaznych na polu innowacji opowiedział Dr inż. Stanisław Księżarek. Kolejnym mówcą był p. Jacek Górski- Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, który opowiedział o możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników przedsiębiorstw branży kolejowej. Zapewnił o otwartośi na współpracę z podmiotami i firmami pod kątem określenia zakresu edukacji i modelu kształcenia.

Na spotkaniu gościliśmy także delegację  Wielkopolskiego Klastra Kolejowego z Ostrowa Wielkopolskiego, który niedawno powstał, bazując m. in. na doświadczeniach Południowego Klastra Kolejowego.

 

Informacja dla członków PKK

AUTOR: Michał Bachleda | 2014-11-26 12:37:27

Informujemy, że trwa przegląd dokumentów jakie posiada Stowarzyszenie w zakresie członkostwa wszystkich podmiotów. W związku z tym kontaktujemy się z tymi członkami, gdzie niezbędne są poprawki od strony formalnej ich uczestnictwa w projekcie.

Prosimy o współpracę w tym zakresie celem szybkiego zakończenia procesu.

Zespół Klastra

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583