Nabór - narzędzia badawcze

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-10-04 14:26:19

STOWARZYSZENIE POŁUDNIOWY KLASTER KOLEJOWY

w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji” p.t. „Utworzenie Klastra Kolejowego” ogłasza nabór na stanowisko do opracowania narzędzi badawczych w ramach przeprowadzenia badania w zakresie branży kolejowej.

Treść ogłoszenia

Termin zgłoszeń - 14 października 2013 r.

 

7.10.2013

WYJAŚNIENIE DO ZAPISU W TREŚCI ZAPYTANIA

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w treści zapytania na "Opracowanie narzędzi badawczych w ramach przeprowadzenia badania w zakresie branży kolejowej" w punkcie VII dotyczącym wykazu oświadczeń oraz dokumentów które Wykonawca zobowiązany jest złożyć, z powodu omyłki pisarskiej pojawił się zapis o aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Zamawiający nie wymaga przedłożenia aktualnego odpisu.

 

11.10.2013 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin to 15 października 2013r.

Zapytanie ofertowe - badania

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-10-04 14:19:09

STOWARZYSZENIE POŁUDNIOWY KLASTER KOLEJOWY

w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, Innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji” p.t. „Utworzenie Klastra Kolejowego” ponownie ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na "Przeprowadzenie badania oraz opracowanie raportów w zakresie branży kolejowej tj. stopnia kompatybilności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami transportu kolejowego w Polsce oraz benchmarkingu najlepszych rozwiązań w transporcie kolejowym".

Treśc zapytania ofertowego.

Termin składania ofert 23 października 2013 r. do godz 9:00.

UWAGA – zmiana zapisów  w zapytaniu (pkt. VI, 1.1.)

Nabór na stanowisko recenzenta/ tki

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-10-04 13:57:02

STOWARZYSZENIE POŁUDNIOWY KLASTER KOLEJOWY

w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji” p.t. „Utworzenie Klastra Kolejowego”, ponownie ogłasza nabór na stanowisko Recenzenta publikacji.

Treść ogłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2013 r.

Newsletter nr 4

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-10-03 13:01:30

Zapraszamy do lektury 4 numeru newslettera Południowego Klastra Kolejowego

Newsletter nr 4

Trako 2013 - Dziękujemy!

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-10-03 12:26:59

W dniach 23 - 27 września 2013 w Gdańsku odbywały się targi transportu szynowego Trako. Południowy Klaster Kolejowy również brał udział w najważniejszej w tej części Europy imprezie branżowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko Klastra oraz jego lidera- firmy Ottima plus, a także wzięli udział w zorganizowanym seminarium i spotkaniu branżowym. Cieszymy się że mogliśmy Państwa spotkać, porozmawiać i wymienić doświadczenia. Liczymy, że staną się początkiem nowych rozwiązań i współpracy.

Zespół Klastra

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583