O Klastrze w PGT

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-06-03 15:23:13

Zapraszamy do lektury artykułu w tygodniku logistycznym Polska Gazeta Transportowa, dotyczącego Południowego Klastra Kolejowego i podejmowanych w jego ramach działań. Treść można znaleźć tutaj.

Memorandum ERCI - UNIFE

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-05-30 20:15:30

27 maja 2013 r. w Dreźnie podczas obrad Komitetu Sterującego ERCI, w obecności przedstawicieli 8 kolejowych klastrów europejskich, zostało podpisane memorandum porozumienia pomiędzy Europejską Siecią Klastrów Kolejowych (European Railway Cluster Initiative) którego Południowy Klaster Kolejowy jest aktywnym członkiem, a stowarzyszeniem UNIFE.  Porozumienie ze strony Południowego Klastra Kolejowego podpisał dr Marek Jabłoński.

Oficjalnie w imieniu całego ERCI, Memorandum of Understanding z UNIFE podpisał Jean Verrier (klaster i-Trans z Francji).  UNIFE reprezentował dr  Massimo Marianeschi, General Manager UNIFE.

Memorandum reguluje zasady wzajemnej współpracy w zakresie zaangażowania w rozwój programu Shift to Rail, dotyczącego finansowania rozwiązań innowacyjnych w transporcie kolejowym w horyzoncie 2014 do 2020.

Pierwsza ERCI Konferencja

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-05-27 10:08:47

W dniach 27 i 28 maja 2013 r. Zarząd Południowego Klastra Kolejowego uczestniczy w Pierwszej Konferencji Technicznej ERCI organizowanej przez BTS – Saksoński Klaster Przemysłu Kolejowego. Konferencja odbywa się w Dreźnie i dotyczyć będzie redukcji wibracji i hałasu w transporcie kolejowym. W jej trakcie odbędzie się również zebranie komitetu sterującego ERCI na temat kierunków rozwoju organizacji i działań na rzecz promocji transportu kolejowego w Europie.

Relacja z konferencji wkrótce.

Patronat UTK

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-05-10 14:44:10

Z satysfakcją informujemy, że działalność Południowego Klastra Kolejowego została objęta Honorowym Patronatem Urzędu Transportu Kolejowego. List w tej sprawie otrzymany od Prezesa UTK Pana Krzysztofa Dyla można przeczytać tutaj

Konferencja "Innowacyjne narzędzia i technologie w systemach zarządzania bezpieczeństwem w kolei w kontekście rozwoju klastra"- podsumowanie

AUTOR: Michał Bachleda | 2013-04-18 12:24:02

Południowy Klaster Kolejowy był organizatorem konferencji "Innowacyjne narzędzia i technologie w systemach zarządzania bezpieczeństwem w kolei w kontekście rozwoju klastra", która odbyła się 16 kwietnia 2013 r., w ramach trwających Targów Transportu, Spedycji i Logistyki Silesia TSL EXPO w Sosnowcu.

Referat kierunkujący tematy poruszane w trakcie konferencji pt. "Nowe spojrzenie na transport kolejowy w Polsce w kontekście aktywności w ERCI (European Railway Cluster Initiative)" przedstawił Zarząd Klastra, dr inż. Adam Jabłoński i dr inż. Marek Jabłoński.

Gość specjalny konferencji, Pan Frank Panse z TSB Technologiestiftung Berlin- klastra transportu, a jednocześnie członek ERCI, zaprezentował temat „O wymianie doświadczeń w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w transporcie kolejowym na przykładzie innych klastrów działających w Europie”, poruszając kwestie współpracy w ramach inicjatyw klastrowych jako źródło innowacyjności i przewagi konkurencyjnej, na przykładzie projektów realizowanych w regionie Berlina, m. in. założenia koncepcji e-mobility (systemu przemieszczania się z wykorzystaniem energii elektrycznej).

W trakcie Targów funkcjonowało także stoisko Południowego Klastra Kolejowego, gdzie można było dowiedzieć się o działalności Klastra, zaś członkowie Klastra mieli możliwość przedstawienia swojej oferty.

Mamy nadzieję, że zorganizowana Konferencja stanie się dla uczestników początkiem nowych inspiracji, a także świeżego spojrzenia na transport kolejowy w Polsce.

Konferencja zorganizowana była w ramach projektu "Utworzenie klastra kolejowego", projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583