Seminarium "Rozwój klastra w aspekcie pokonywania barier w dostępie do nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym”

AUTOR: Maciej Szczęchowski | 2012-07-30 09:30:00

W dniu 4 czerwca 2012 r. odbyło się seminarium dydaktyczne pt:

„Rozwój klastra w aspekcie pokonywania barier w dostępie do nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym”.

Moderatorem był Pan Wiesław Jarosiewicz – ekspert w dziedzinie automatyki kolejowej.

Spotkanie w ramach Klastra Kolejowego stało się płaszczyzną do intensyfikacji transferu technologii i innowacji z zakresu technologii kolejowych, wypracowaniu nowych usług i produktów, wymiany doświadczeń członków Klastra, a także wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze kolejowym.
W trakcie spotkania została przedstawiona koncepcja rozwoju innowacji za pośrednictwem Południowego Klastra Kolejowego oraz zakres aktywności dla członków Klastra na lata 2012 – 2013.
Na spotkaniu zaprezentowane zostały również kwestie merytoryczne oraz administracyjno – organizacyjne związane z działalnością Południowego Klastra Kolejowego.

Inauguracja działalności Klastra

AUTOR: Maciej Szczęchowski | 2012-07-27 21:25:56

Targi Transportu, Spedycji i Logistyki

20 kwietnia br. w hali EXPO Silesia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Klastrów Kolejowych, poprzedzona konferencją prasową, inaugurującą działalność klastra. Konferencja zgromadziła wielu uczestników - nie tylko członków Klastra. Gościem specjalnym, który wygłosił swoją prelekcję był Dirk Urlich Kruger - Project Manager Saksońskiego Klastra Kolejowego.

Podczas konferencji omówiono kluczowe aspekty funkcjonowania klastra, jego rolę w transferze technologii, modele funkcjonowania oraz łańcuchy powiązań w ramach sieci. Przed branżą kolejową stoją ogromne wyzwania – tłumaczy dr inż. Adam Jabłoński – Prezes Południowego Klastra Kolejowego.  Nasza inicjatywa klastrowa umożliwia firmom z branży transportowej możliwość udziału w kreacji i transferze technologii kolejowych, które na rynku europejskim są normą powszechną – dodaje.

Najważniejszą jednak kwestią jest możliwość wykorzystania inicjatyw klastrowych do rozwoju przedsiębiorstw, wzrostu ich konkurencyjnej pozycji na rynku krajowym i europejskim. Klaster daje niebywałą szansę członkom do partycypacji zarówno w budowie i kreacji innowacji produktowych i usługowych, ale przede wszystkim gwarantuje możliwość bezpośredniego kontaktu grupy przedsiębiorców, którym przyświeca jeden wspólny cel – wyjaśnia dr inż. Marek Jabłoński – Wiceprezes Klastra.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko oraz uczestniczyli w tym istotnym dla rozwoju Południowego Klastra Kolejowego wydarzeniu.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583