Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna powstała w 1997 roku pod pierwotną nazwą Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, korzystając z bazy lokalowej i materialnej oraz doświadczeń College'u THE TOP.

Dynamiczny rozwój oraz utworzenie dwóch nowych kierunków humanistycznych - filologii i politologii spowodowały zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Uczelnie wciąż łączy ścisła współpraca z College'em THE TOP, który jako najstarsza szkoła językowa na Podbeskidziu i współzałożyciel WSEH przekazał Uczelni swoje bogate doświadczenie i tradycje.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna stała się pionierem na Podbeskidziu w zakresie prowadzenia humanistycznych kierunków studiów. 

Od początku swego istnienia kładzie szczególny nacisk w programie kształcenia na wiedzę z zakresu nauk o Europie, języków obcych i na praktyki zawodowe, co w nowych warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest szczególnie ważne dla absolwentów Uczelni, a także dla regionu i kraju. WSEH jest Uczelnią ponadregionalną studiują w niej studenci z całego kraju i z zagranicy. 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna przywiązuje wielką wagę do kształtowania postaw obywatelskich oraz przestrzegania zasad tolerancji, które wynikają z solidnego wykształcenia opartego na zasadach etycznych zgodnie z sentencją Katona Starszego, że orator vir bonus dicendi peritus.

Wynika z niej dla nas, że człowiek wykształcony, czyli orator, a więc mówca, czyli także polityk, nauczyciel oraz człowiek zarządzający innymi i mający na nich wpływ, powinien być nie tylko biegłym w posługiwaniu się słowem i wiedzą, ale również dobry, czyli zobowiązany do przestrzegania zasad etycznych. Takie zasady przyświecają całej wspólnocie akademickiej, stanowiąc ideowy fundament Statutu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. 

Uczelnia działa na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-348TBM/2000 i jest wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Oferta

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej

ul. gen. Wł. Sikorskiego 4 i 4c
43-300 Bielsko-Biała
NIP. 5471745498.
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583