W ramach klastra organizowanych będzie wiele wydarzeń i inicjatyw min.:

SEMIINARIA

 • 17.09.2012r Seminarium: Rozwój klastra poprzez benchmarking technologiczny technologii badania bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • Obszary rozwojowe członków klastra w odniesieniu do problemów w zakresie System Zarządzania Utrzymaniem wagonów kolejowych (ECM),
 • SMS – System Zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – problemy związane z wdrażaniem w odniesieniu do strategii rozwoju klastra;
 • DSU – Dokumentacja Systemu Utrzymania – nowoczesne podejście w kontekście rozwoju oferty Klastra;
 • Innowacyjne metody zarządzania ryzykiem technicznym w transporcie kolejowym – metody wyceny, oceny i analizy ryzyka technicznego w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej Klastra
 • Wdrażanie systemów klasy Business Intelligence w transporcie kolejowym w odniesieniu do budowania innowacyjnego potencjału Klastra
 • Podnoszenie konkurencyjności członków klastra w oparciu o audyt wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Budowanie potencjału klastra w oparciu o proces certyfikacji produktów i usług
 • Skuteczność i efektywność systemu EVIC (Europejski Katalog Inspekcji Wizualnej dla osi wagonów kolejowych) w aspekcie innowacyjnych technologii

CYKL WARSZTATÓW OPEN ISSUE

 • Organizowane warsztaty będą miały na celu zidentyfikowanie oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań i praktyk dla kluczowych problemów (strategicznych wyzwań), przed którymi stają członkowie Klastra w związku z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Warsztaty będą organizowane raz na kwartał na przestrzeni 2013 roku.

SPOTKANIA PARTNERSKIE I SPOTKANIA BRANŻOWE - BROKERAGE EVENTS:

 • Spotkania organizowane przez Klaster, będące okazją do spotkań osób z branży kolejowej spoza Klastra, wymiany informacji o innowacyjnych technologiach i tendencjach rynkowych, wymiany dobrych praktyk we wdrażaniu i stosowaniu innowacyjnych technologii

Terminy powyższych seminariów, konferencji, warsztatów oraz spotkań partnerskich będą podane w konkretnych terminach i znajdą się w Harmonogramie.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583