Południowy Klaster Kolejowy

           
             

Południowy Klaster Kolejowy jest skupiskiem wzajemnie powiązanych:

  • firm,
  • instytucji otoczenia biznesu,
  • instytutów badawczych,
  • centrów naukowo-badawczych,
  • uczelni wyższych

Wizja

„Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze"

Cel

Celem bezpośrednim projektu Południowego Klastra Kolejowego jest zbudowanie skutecznej inicjatywy klastrowej na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży kolejowej województwa śląskiego.

Południowy Klaster Kolejowy dodatkowo umożliwi konsolidację sektora kolejowego, transfer technologiczny, benchmarking technologiczny oraz kreowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ruchu kolejowego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wytworzonemu efektowi synergii.

 

Wśród celów szczegółowych, które również są podstawą niniejszego klastra, można wyróżnić:

  • Poprawę jakości oferowanych usług
  • Kreowanie innowacyjnych rozwiązań w branży kolejowej i ich późniejsza implementacja w bieżącym uzytkowaniu
  • Wzrost niezawiodności i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów utzrymania w branży kolejowej, głównie poprzez transfer technologii służących diagnozie i ocenie infrastruktury kolejowej
  • Wspieranie inicjatyw naukowo-badawczych dotyczących poprawy jakości infrastruktury oraz poziomu bezpieczeństwa

Misja

Misją Południowego Klastra Kolejowego jest podnoszenie konkurencyjności podmiotów będących członkiem Klastra poprzez aktywny transfer technologii, wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie transportu kolejowego, zapewniając długofalowy rozwój przedsiębiorstw.

 

 

 

           
                 

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583