Umiędzynarodowienie

1.    Tworzenie warunków internacjonalizacji firm, budowania kontaktów międzynarodowych i oddziałów międzynarodowych poprzez organizowanie misji gospodarczych, platform relacji biznesowych i sieci kontaktów i ich klasyfikowanie według odpowiednich grup tematycznych. 

2.    Upowszechnianie wiedzy na temat rynków międzynarodowych poprzez udział w sieci klastrów międzynarodowych ( ERCI) i innych partnerów.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583