Beneficjentem projektu Utworzenie Klastra Kolejowego jest organizacja pozarządowa  :

Stowarzyszenie Południowy Klaster Kolejowy  z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103 budynek 7, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583