Jakość zarządzania

1.    Popularyzowanie najlepszych praktyk zarządczych w transporcie kolejowym.

2.    Wskazywanie tych metod i technik zarządzania, które pozwalają na szybszy przyrost innowacyjnych rozwiązań jak na przykład metoda benchmarkingu.

3.    Promowanie dobrego zarządzania wśród przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych, producentów, etc.

4.    Wskazywanie trendów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania wśród członków klastra za pośrednictwem rozwiązań zagranicznych i własnych doświadczeń.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583