Interoperacyjność

1.    Tworzenie płaszczyzny zrozumienia problematyki interoperacyjności kolei w kontekście roli producenta, dystrybutora, notyfikowanych  jednostek certyfikujących, Urzędu Transportu Kolejowego, instytutów badawczych i uczelni wyższych.

2.    Pomoc członkom klastra w procesie zrozumienia warunków tworzenia innowacji w kontekście procesów interoperacyjności.

3.    Wykorzystywani  najlepszych praktyk interoperacyjności pochodzących z zagranicy.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583