Efektywność energetyczna

1.    Popularyzowanie i stymulowanie działań służących spełnieniu zasady 3 x 20.

2.    Promowanie rozwiązań służących efektywności energetycznej w transporcie kolejowym w zakresie źródeł zasilania, systemów sterowania ruchem, efektywności energetycznej tabor u kolejowego, etc.

3.    Tworzenie projektów benchmarkingowych w zakresie najlepszych praktyk efektywności energetycznej w transporcie kolejowym w Europie i na świecie.

4.    Realizacja projektów partnerskich służących identyfikacji najlepszych praktyk w tym zakresie i upowszechnianie tych rozwiązań w rynku kolejowym.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583