Ekonomia

1.    Poszukiwanie najlepszych rozwiązań służących  rozwojowi kolei z punktu widzenia kryterium ekonomicznego posiłkując się własnymi analizami lub wynikami analiz parterów zagranicznych

2.    Wybór tych technologii, i ich rekomendowanie, które charakteryzują się wysoką efektywnością.

3.    Poszukiwanie wśród członków klastra liderów w obszarze rozwiązań ekonomicznych i próba ich kojarzenia z partnerami ku obopólnym korzyściom gdzie zainteresowanie stymulowane jest poprzez zrozumienie czynnika ekonomicznego.

4.    W ramach platformy technologii kolejowych i oceny technologii w celu ich komercjalizacji ustalenie czynnika ekonomicznego jako jednego z kluczowych.

5.    Promowanie rozwiązań ekonomicznych w rynku kolejowym.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583