Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

1.    Upowszechnianie wiedzy w zakresie najlepszych praktyk zarówno organizacyjnych jak i technologicznych w zakresie        bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

2.    Proponowanie rozwiązań służących zarządzaniu ryzykiem w transporcie kolejowym na podstawie doświadczeń zagranicznych.

3.    Tworzenie platformy technologii kolejowych skupionych na poprawie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

4.    Wspomaganie przedsiębiorstw w tworzeniu technologii służących poprawie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

5.    Konsultowanie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa z Urzędem Transportu Kolejowego. 

6.    Konsultowanie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa z uczestnikami ruchu kolejowego oraz z otoczeniem gospodarczym

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583