Platforma technologiczna

Zaloguj się!    

Platforma technologiczna to narzędzie ułatwiające zainteresowanym podmiotom dostęp do informacji o innowacyjnej technologii oraz umieszczenie o niej informacji przez podmioty takimi technologiami dysponujące.

Cel platformy technologicznej:

1.  Wzrost innowacyjności w przemyśle kolejowym;

2.  Wzrost konkurencyjności użytkowników platformy;

3.  Wsparcie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w sektorze transportu szynowego;

4.  Przyspieszenie transferu od właściciela technologii do klienta.

 

FUNKCJE PLATFORMY

Platforma demonstracyjna: Technologie i rozwiązania już istniejące prezentowane celem poszerzenia rynku użytkowników.

Platforma innowacyjna: Technologie i rozwiązania, które nie zostały jeszcze wdrożone lub na etapie koncepcji.

Platforma kontaktu: Produkt umożliwia kontakt między podmiotami zainteresowanymi danym rozwiązaniem, także przez potencjalnych inwestorów, oraz wymianę informacji na temat najlepszych praktyk.

Platforma współpracy: Czynnik integrujący strukturę sieciową, zwiększający potencjał dla wspieranych projektów.

„Utworzenie Klastra Kolejowego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583