Konkurencyjność przedsiębiorstw

1.    Tworzenie warunków poprawy konkurencyjności firm za pośrednictwem działalności klastra.

2.    Tworzenie konsorcjów projektowych i organizowanie ich w ramach aktywności klastra.

3.    Tworzenie płaszczyzny poszukiwania relacji biznesowych opartych na innowacyjności i wspólnym kreowaniu produktów i usług poprzez współprace w klastrze.  

4.    Dynamiczne poszerzanie  sieci tworząc warunki do nowych relacji sprzyjających budowie przewag konkurencyjnych firm.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583