Efektywne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

1.    Klaster nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami wsparcia inwestycyjnego typu fundusze Venture Capital/ Private Equity, Business Angels, Możliwości tkwiące w rynku kapitałowym np. rynek New Connect, etc.

2.    Klaster współuczestniczy jako partner w projektach finansowanych przez instytucje pośredniczące w zakresie funduszy unijnych jak i bezpośrednio w ramach na przykład 7 ramowego programu Unii Europejskiej i innych tego typu.

3.    Poszukuje partnerów zagranicznych i buduje konsorcja projektowe dla projektów dofinansowanych z UE i innych obszarów.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583