Usługi

Usługi Południowego Klastra Kolejowego:

1. Audyt potencjału rozwoju spółek, który zawiera:

·         ocenę strategii rozwoju spółki,

·         ocenę innowacyjności produktów, procesów i innowacji organizacyjnych,

·         ocena wpływu stosowanych technologii kolejowych na rozwój spółek.

2. Usługi benchmarkingowe w zakresie rozwiązań międzynarodowych, które obejmują:

·         benchmarking procesów biznesowych i technologicznych,

·         benchmarking wskaźników potencjału rozwoju spółek,

·         benchmarking strategiczny w kryterium bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

3. Ekspertyzy techniczne w zakresie rozwoju spółek kolejowych w ujęciu projektowym.

4. Usługi dotyczące oceny stopnia innowacyjności produktów kolejowych.

5. Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów w zakresie innowacji kolejowych.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583