Klastry w Polsce

           
             

W Polsce realizowanych jest wiele inicjatyw oraz przedsięwzięć odwołujących się do koncepcji klastra i stosujących to słowo w nazwie. Geneza, cele działania i struktura podmiotowa tych przedsięwzięć wykazują jednak duże zróżnicowanie. Z uwagi na rolę klastrów jako katalizatora procesów innowacyjnych w regionach, powstają one przede wszystkim w zaawansowanych technologicznie sektorach, czego przykładami są: Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji ELPROTECH, Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych w Nowym Sączu lub najczęściej występujące w Polsce klastry technologii informatycznych (m.in. w województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim lub zachodniopomorskim).

Sztandarowym przykładem klastra wysokich technologii w Polsce jest Dolina Lotnicza w województwie podkarpackim, w którym występuje silna koncentracja zakładów przemysłu lotniczego, ośrodków szkolenia pilotów oraz specjalizujących się w tych dziedzinach uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych. Na uwagę zasługuje fakt, że klaster ten jest zlokalizowany w jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów w UE. Może to świadczyć o tym, że nawet w obszarach o niskim poziomie rozwoju istnieją atrakcyjne inwestycyjnie miejsca, charakteryzujące się potencjałem do pełnienia funkcji „biegunów wzrostu”, stanowiących źródło impulsów rozwojowych rozprzestrzeniających się na otaczające je strefy. Rozwój w takich regionach klastrów może przyczynić się do szybszego wzrostu gospodarczego, podniesienia produktywności, zwiększonych zysków, przyciągania BIZ, podwyższenia eksportu oraz kreowania nowych miejsc pracy dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby przedsiębiorstw. Uzyskana przewaga konkurencyjna danej lokalizacji przejawia się w skali krajowej, a często także międzynarodowej.

Należy zauważyć, że klastry powstają nie tylko w zaawansowanych technologicznie sektorach, ale również w sektorach tradycyjnych, np. Wielkopolski Klaster Meblarski, Klaster Budowlany w regionie świętokrzyskim, Dolina Ekologicznej Żywności w Lublinie, Kocioł Pleszewski – klaster branży kotlarskiej w Wielkopolsce, Klaster Budownictwo – Polska Centralna, Dolnośląski Klaster Surowcowy, Podlaski Klaster Obróbki Metali czy Gdańska Delta Bursztynu. Nie oznacza to jednak, że podmioty działające w ramach tych klastrów nie wykorzystują nowoczesnych technologii i nie następuje między nimi dynamiczny przepływ wiedzy. Przeciwnie, dzięki współpracy w ramach klastrów dla przedsiębiorstw działających w tradycyjnych sektorach otwierają się nowe możliwości włączania w procesy produkcyjne innowacyjnych rozwiązań, co przynosi znaczącą wartość dodaną oraz podnosi produktywność i wydajność pracy.

Źródło:  www.mg.gov.pl

 

 

           
                 

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583